Cookies

Küpsis on väiksemahuline tekstifail, mille salvestamiseks arvuti kõvakettale on vajalik nõusoleku saamine. Kui isik annab oma nõusoleku, lisatakse fail kõvakettale ning seejärel võimaldab küpsis analüüsida, kes veebilehekülge külastavad või teavitada isikut konkreetse veebilehekülge külastamisest. Küpsised võimaldavad veebirakendustel Klientide või Kasutajate päringutele individualiseeritud vastuseid anda. Veebirakendus võimaldab veebilehekülje toimimist kohandada vastavaks Kliendi või Kasutaja vajadustele ja huvidele, kogudes ja jättes meelde teavet nende eelistuste kohta.
Vastutav Töötleja kasutab veebilehe liiklusvoogu jälgivaid küpsiseid, et analüüsida andmeid veebilehekülgede külastuste kohta ning parendada veebilehekülge, et viia see vastavusse Kliendi või Kasutaja vajadustega. Nimetatud teavet kasutatakse üksnes statistilise analüüsi eesmärgil ning seejärel kustutakse andmed süsteemist.
Küpsised võimaldavad Kliendile või Kasutajale tagada veebilehekülje parema kasutuskogemuse. Mitte ühelgi juhul ei võimalda küpsis Vastutavale Töötlejale ligipääsu Kliendi või Kasutaja arvutisse. Kliendil või Kasutajal on valikuvabadus kas küpsiste kasutamisega nõustuda või nende kasutamine keelata. Enamus veebibrausereid annavad automaatselt nõusoleku küpsiste kasutamiseks, kuid sellele vaatamata on veebibrauseri sätteid muutes võimalik üldjuhul keelata küpsiste kasutamine, mille tulemusena võib Kliendi või Kasutaja asjakohase veebilehekülje täielik kasutamine olla takistatud.

1) Need küpsised lubvad Google lehtedel mäletada informatsiooni, mis muudab lehe väljanägemist või tõõtamist.
2) Kasutajate autentimiseks, vältimaks kasutaja login andmete kasutamist pettusteks, kasutaja andmete kaitsmiseks volitamata osapoolte eest.
3) Protsessi küpsised aitavad veebilehel paremini töötada ja pakkuda teenuseid, mida külastaja ootab, nagu näiteks navigeerimine veebilehel.
4) Et reklaam oleks kaasahaaravam ja väärtuslikum kasutajatele. Kogu info Google küpsiste kohta on leitav siit: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
Küpsiste aegumise kuupäev varieerub, mõned aeguvad sessiooni lõppedes, mõned, nagu turvalisus, kahekümne aasta pärast.

Küpsiste kasutamisega võidakse ühtlasi koguda järgnevaid Isikuandmeid:
• nimi,
• kontaktandmed, sealhulgas e-maili aadress,
• eelistused ja huvid,
• muud kliendiküsitluste ja/või pakkumiste jaoks olulised andmed.
Küpsiste abil kogutud andmete, sealhulgas Isikuandmete, töötlemise eesmärgid on järgnevad:
• Analüüsida Klientide ja Kasutajate vajadusi ning tagada paremaid teenuseid;
• Vastutava Töötleja ettevõttesisese dokumentatsiooni ja statistika eesmärkidel;
• Parendada tooteid ja teenuseid;
• Isikustatud reklaamteatiste postitamine, sealhulgas kolmandate osapoolte kaupade ja teenuste kohta (vajalik eelnev nõusolek);
• Kasutaja või Kliendiga e-maili, telefoni, faksi või kirja teel suhtlemine, et läbi viia turu-uuringut (eelnev nõusolek vajalik);
• Veebilehekülje kohandamine vastavalt Kliendi ja/või Kasutaja huvidele.
Veebilehekülg ja Veebipood võivad sisaldada linke, mis viivad teistele veebilehekülgedele. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et juhul kui Kasutaja või Klient taolisi linke kasutab, ei ole Vastutaval Töötlejal kontrolli teiste veebilehekülgede üle. Sellest tulenevalt ei saa Vastutavat Töötlejat võtta vastutusele Kliendi või Kasutaja poolt taoliste veebilehekülgede külastamise käigus avaldatud teabe kaitse ning privaatsuse tagamise eest; samuti ei kohaldu käesolev teatis taolistele veebilehekülgedele. Kliendil ja Kasutajal on kohustus olla oma käitumises hoolas ning vaadata üle vastavate veebilehekülgede konfidentsiaalsus- või privaatsusteatised.
Klient ja Kasutaja võivad küpsiste kasutamise keelata järgnevalt:
• Klient või kasutaja võib oma nõusoleku tühistada, muutes oma brauseri seadeid.